Waterstof als systeemdrager 15 maart 2019

‘Zuid-Holland moet inzetten op waterstof’

Jaap Smit, commissaris van de Koning, nam onlangs het advies ‘Naar een groene waterstofeconomie in Zuid-Holland; een visie voor 2030’ in ontvangst.

Waterstofeconomie

Het rapport adviseert de provincie Zuid-Holland versneld in te zetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies komt van een team van externe deskundigen, te weten: Ad van Wijk (TU Delft), Gigi van Rhee (Stratelligence), Jaco Reijerkerk (Ekinetix), Chris Hellinga (TU Delft), Hanna Lucas (Innovation Quarter).

Klimaatdoelstellingen

Waterstof is voor Zuid-Holland volgens de makers van het rapport de beste oplossing als het gaat om het halen van klimaatdoelstellingen. “Duurzame – oftewel emissievrije – waterstof is onder meer geschikt om industriële processen van warmte te voorzien, als grondstof voor onder andere de chemische- en petrochemische industrie en het is bruikbaar als transportbrandstof. Op termijn kan waterstof ook de fossiele energie vervangen die op dit moment in de haven wordt verwerkt en doorgevoerd naar de internationale markt. De aanleg van een transportnetwerk voor waterstof van productielocaties naar gebruikers is een publieke taak”, vinden de adviseurs.

‘Stevig over discussiëren’

Gedeputeerde Han Weber (Energie): “Het advies laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Na de verkiezingen, bij de onderhandelingen voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten, zal hier ongetwijfeld stevig over worden gediscussieerd. Want het betekent ook versneld afscheid nemen van een fossiel gebaseerde economie.”

Groene en blauwe waterstof

Met het oog op de klimaatdoelstellingen is zogeheten ‘groene’ waterstof, het streven. Elektriciteit uit zon en wind wordt steeds goedkoper, komt in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar in binnen- en buitenland, maar laat zich moeilijk op grote schaal opslaan. Dat maakt de productie van waterstof met behulp van elektrolyse aangedreven door groene elektriciteit een interessante optie voor de gewenste energietransitie.

Lees ook: waterstoflab in Rotterdam

Grote volumes nodig

Fossiele ‘grijze’ waterstof uit aardgas wordt op dit moment al ingezet als grondstof voor de industrie in Rotterdam. In de overgangsfase van ‘grijs’ naar ‘groen’ zal ook ‘blauwe’ waterstof nodig zijn, vanwege de grote volumes die nodig zijn en de noodzaak om snel te anticiperen op de klimaatdoelstellingen. Deze waterstof wordt gemaakt uit aardgas, waarbij de vrijkomende CO2 niet in de lucht verdwijnt, maar wordt  afgevangen en opgeslagen of hergebruikt. Import van duurzame waterstof zal echter noodzakelijk zijn om in de energievraag van Zuid-Holland te voorzien en om de op- en overslagfunctie van de haven van Rotterdam als economische sector te behouden.

Delen: