Kennisdossier 02 januari 2019

Zonnepanelen die waterstof maken? Ze zijn er!

Waarom zou je de stroom van zonnepanelen gebruiken om via elektrolyse waterstof te maken als het in een keer kan? Onderzoekers in Californië hebben het antwoord gevonden in panelen die stroom en waterstof kunnen produceren.

Hybride fotovoltaïsche cellen

Onderzoekers van de Lawrence Berkeley National Laboratory (LBL) in Californië hebben een nieuw type zonnecel ontwikkeld. Het is een zogenaamde hybride fotovoltaïsche cel die zowel elektriciteit als waterstof kan produceren. Zonnepanelen met deze cellen kunnen niet afgenomen stroom overdag omzetten in waterstof en opslaan.

Beter inspelen op actuele energievraag

De hybride panelen kunnen veel beter op de actuele energievraag inspelen. Waterstof kun je met een brandstofcel immers weer omzetten in elektriciteit in de uren dat er geen zonlicht is of juist heel hoge vraag, als back-up. Ook kun je de panelen volgens de onderzoekers gebruiken voor het vullen van bijvoorbeeld waterstoftankstations.

En ook hogere efficiency

De HPEV-zonnepanelen (Hybrid Photoelectrochemical and Voltaic) vergroten de efficiency bij het opwekken en toepassen van groene stroom en kunnen dus bijdragen een het bereiken van een lagere prijs van de groene waterstof. Dat is op dit moment een van de grootste uitdagingen, omdat de productie van waterstof uit aardgas nog vele malen goedkoper is.

Ook toepassingen voor omzetten CO2

De HPEV-panelen hebben een derde elektrode. Die maakt gebruik van het maximaal haalbare aantal aan elektronen om waterstof te genereren. De andere twee elektrodes dienen voor het opwekken van stroom, net zoals bij conventionele zonnepanelen. De onderzoekers kijken of deze technologie ook te gebruiken zou zijn om bijvoorbeeld CO2 uit de lucht te halen en om te zetten in bruikbare chemische toepassingen. Het lijkt in elk geval dat een nieuw type zonnepaneel in de maak is.
Delen: