Waterstof als systeemdrager 08 maart 2019

Revolutionair: zonnepanelen die waterstof maken

Een klassiek zonnepaneel zet 18 tot 20 procent van de zonne-energie om in stroom. Als je met die stroom water splitst in waterstof en zuurstof, dan gaat er heel wat energie verloren. Onderzoekers van de Katholieke Universiteit uit Leuven hebben dat opgelost door een zonnepaneel te ontwerpen dat direct waterstof maakt.

De Belgische wetenschappers hebben een zonnepaneel werkend gekregen dat waterdamp uit de lucht met de opgewekte zonnestroom direct omzet in groene waterstof.

’20 waterstofzonnepanelen genoeg voor gezin’

Johan Martens van de KU Leuven vertelde aan VRT Nieuws dat het door de onderzoekers ontwikkelde paneel gemiddeld 250 liter waterstof per dag kan produceren. Met twintig panelen kan een gezin een jaar zonder elektriciteit of aardgas leven.

Praktijktest moet kansen uitwijzen

Een praktijktest wordt voorbereid in de Belgische plaats Oud-Heverlee. Daar komen de panelen te liggen op een boerderij. Of de panelen geschikt zijn voor massaproductie zal over een klein jaartje duidelijk worden. In het demonstratieproject wordt bekeken of de waterstof ondergronds in een opslagtank onder hoge druk is op te slaan. In de bodem is de temperatuur constanter waardoor minder drukschommelingen optreden.

Tien jaar ontwikkeling

Johan Martens van de KU Leuven werkte tien jaar aan de ontwikkeling van het waterstofzonnepaneel. Het geheel is volgens Martens een eenvoudig systeem dat vooral dient als opslag van energie en zo complementair bijdraagt aan de energietransitie. De onderzoekers slaagden erin per paneel 0,25 m3 waterstof gemiddeld per dag te produceren, een rendement van 15 procent. Hoewel het zonnepaneel bruikbaar is voor de productie van zonne-energie en waterstof, kan dat niet allebei tegelijkertijd.

Ook Toyota is bezig met waterstofzonnepaneel

Toyota is bezig met een prototype uit 2014 van het team van Martens om daarmee waterstof te produceren. Dat is een schermpje van 10 vierkante centimeter. ‘Op de campus zien we de meter gestaag klimmen’, zegt onderzoeker Jan Rongé, ‘Twintig van die panelen produceren genoeg warmte en elektriciteit om in een zeer goed geïsoleerde woning de winter door te komen en nog stroom over te houden. Met nog twintig panelen erbij kan je een heel jaar elektrisch rijden.’

Delen: