WVIP Rapportages

Om een brede, veilige introductie van waterstof mogelijk te maken en te versnellen worden door het WVIP potentiële risico’s geïdentificeerd en geadresseerd. Een inventarisatie van veiligheidsaspecten en -risico’s is noodzakelijk om kennis en vaardigheden te verwerven op het gebied van productie, opslag, transport en gebruik van waterstof.

Tevens is het van belang om duidelijke handvatten te bieden voor risicobeheersing en incidentbestrijding. Ook worden aanbevelingen gedaan voor het aanpassen van bestaande regels en het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving en beleid.

Hier leest u alle rapportages van de verschillende werkpakketten (WP):

Werkpakket 1 “Uniforme vergunningverlening”

Werkpakket 2 “Risicobeheersing en incidentbestrijding”

Werkpakket 3 “Wet- en regelgeving en beleid”

Werkpakket 4 “Veiligheidsaspecten en risico’s van waterstof”

Werkpakket 5 “Risicoanalyse voor gebruik van waterstof voor mobiliteit”