Waterstof als systeemdrager 08 februari 2017

Waterstof produceren uit offshore windenergie

Waterstof produceren uit offshore windenergie en deze vervolgens gebruiken als groene brandstof voor de transportsector. Daarnaar doen de bedrijven Hygro in het Groningse Haren en Composite Agency in Amsterdam samen met ECN, Energy Expo en Energy Valley onderzoek. De verwachtingen zijn veelbelovend.

Waterelektrolyse

Belangrijk is om waterstof duurzaam te produceren. Tot nu toe is de duurzame waterstofproductie nog beperkt vanwege de hoge kosten ten opzichte van waterstof uit aardgas. Windenergie gebruiken is een duurzame oplossing, helemaal als dat op grote schaal gebeurt. Volgens de betrokkenen is er een kans om groene stroom via waterelektrolyse om te zetten in waterstof en dat vervolgens toe te passen als motorbrandstof, nu de aardgasproductie in Nederland daalt en wind op zee in opkomst is. Het consortium onderzoekt hoe dit in het vat gegoten moet worden.

“Als waterstof op grote schaal duurzaam geproduceerd wordt, levert dat een aanzienlijke milieubesparing op.”

Potentieel van waterstof is groot

Bij de productie en het gebruik van duurzame waterstof komen geen broeikasgassen vrij en motoren op waterstof zijn bovendien een stuk stiller. Het potentieel van waterstof is volgens de onderzoekers dus groot. Helemaal omdat door de opkomst van auto’s, bussen en vrachtwagens op waterstof de vraag naar waterstof zal toenemen. Als waterstof dan op grote schaal duurzaam geproduceerd wordt, levert dat een aanzienlijke milieubesparing op.

Vervolgstappen

De onderzoekers brengen de kosten en opbrengsten in kaart, om vervolgens te bepalen welke vervolgstappen nodig zijn. Medio 2017 zijn de onderzoeksresultaten bekend.

Bekijk hier het onderzoek.

Delen: