Waterstof als systeemdrager 06 december 2016

Wat is waterstof?

Waterstof is het lichtste, kleinste en ook eenvoudigste element. Het bestaat uit één proton en één elektron. In 1766 slaagde wetenschapper Henry Cavendish erin waterstof te identificeren. Als gas (H2) is waterstof kleurloos, geurloos, niet corrosief, niet oxiderend, niet radioactief, niet kankerverwekkend en niet giftig.

Delen: