Waterstof als systeemdrager 06 december 2016

Waarom zoveel onderzoek naar waterstof?

De Europese Unie heeft in 2009 besloten dat de totale CO2-emissie in 2050 met 80 % moet zijn gedaald.

Vanwege de groei van het aantal voertuigen moet de transportsector een reductie realiseren van gemiddeld 95 % per voertuig om de target te halen. Naar verwachting rijden in 2050 rond de 273 miljoen auto’s in de EU-landen. Het is niet waarschijnlijk dat benzine- en dieselvoertuigen 80 of zelfs 95 % minder gaan verbruiken, wat overeenkomt met 8 à 9 gram CO2/km.

Om aan deze CO2-doelstellingen te voldoen, zijn andere maatregelen en alternatieven nodig. Waterstof is zeer interessant doordat bij het rijden slechts waterdamp als emissie vrijkomt. Door de waterstof te maken met zonne- en windenergie is flink bij te dragen aan de beoogde reductie in uitstoot.

Delen: