Veiligheid 26 mei 2017

Loop ik risico met waterstof in mijn auto?

Dat risico is klein, omdat waterstof zo’n licht gas is. Zelfs als waterstof uit de tank zou ontsnappen, is het risico op brand of een explosie gering en ook niet hoger dan bij benzine en LPG. Deze fossiele brandstoffen zijn ook licht ontvlambaar.

Delen: