Waterstof als systeemdrager 22 februari 2021

Is waterstof duurzaam?

Waterstof is een schone, breed toepasbare energiedrager die heel goed duurzaam geproduceerd kan worden.

Waterstof schoon alternatief

Bij gebruik veroorzaakt waterstof geen enkele vervuiling: geen broeikasgas, geen fijnstof of een andere vervuiling. Het is daarmee een schoon alternatief voor fossiele energie, bijvoorbeeld ter verwarming van huizen, voor industriële processen of voor het rijden van auto’s of treinen.

Van grijze waterstof…

Waterstof komt van nature niet voor en moet wel eerst gemaakt worden uit andere energievormen, bijvoorbeeld uit biomassa of uit aardgas. Bij deze productie ontstaat naast waterstof ook CO2 en dan spreken we van grijze waterstof.

…naar duurzaam waterstof

CO2 kan afgevangen en opgeslagen worden. Dan spreken we van blauwe waterstof. Wanneer waterstof met elektriciteit wordt gemaakt is het logisch te kiezen voor zonne- en windstroom (groene waterstof). Dan is de duurzame waterstof met oneindig beschikbare energie gemaakt.

Hoe wordt waterstof gemaakt? Klik hier

Klik hier voor meer informatie over waterstof en duurzaamheid.

 

Delen: