Industrie 19 april 2018

In 5 stappen naar een waterstofeconomie

Waterstof

Alle seinen op groen voor waterstof! Dat is de kernboodschap van het 5 Puntenplan Waterstof van het H2Platform. Mede gebaseerd op de Routekaart Waterstof van TKI Nieuw Gas, benadrukt het H2Platform de noodzaak van schaal: de markt moet groeien, zodat de kosten kunnen dalen voor brede toepassing in de energiesector, de industrie, de mobiliteit en uiteindelijk ook de gebouwde omgeving.

Significante milieu­winst

Willen we in de komende tien jaar significante milieu­winst boeken dan zullen we pragmatisch moeten zijn en grijze en blauwe waterstof moeten accepteren als voorloper van groene waterstof, waarbij volledige decarbonisatie het einddoel blijft. We pleiten ervoor dat Gasunie, TenneT en de regionale netbeheerders hun natuurlijke rol als infrastructuur beheerder nemen, we benadrukken de systeemrol die waterstof kan spelen en pleiten voor een transparante markt en een gelijk speelveld voor alle partijen die zich daarop begeven.

Bewustwording en acceptatie van waterstof

Het H2Platform pleit uitdrukkelijk voor het creëren – door overheid en industrie gezamenlijk – van politieke bewustwording en acceptatie van waterstof. En voor het nu gezamenlijk starten met investeren. Op die manier kan waterstof in 2030 een volwaardige rol spelen in de CO2-reductie en maximaal bijdragen aan de “Parijs” doelstellingen. Dit zijn enorme uitdagingen, maar tegelijk ook grote kansen voor de Nederlandse industrie! Wie springt op de waterstoftrein en maakt deze reis met ons mee?

Bekijk hier het complete 5 Puntenplan Waterstof van het H2Platform

Delen: