Industrie 06 december 2016

Hoe wordt waterstof gemaakt?

Waterstof kan op vele wijzen gemaakt worden, uit verschillende energiebronnen. Om dat kort te duiden worden er kleuren aan gegeven.

De belangrijkste drie zijn ‘grijs, ’blauw’ en ‘groen’. Maar soms wordt er ook over ‘bruin’, ‘paars’, ‘geel’ of ‘oranje’ gesproken.

Grijze waterstof

Op dit moment wordt waterstof uit aardgas gemaakt; doorgaans via het zogenoemde Steam Methane Reforming (SMR) proces. De koolstofatomen uit aardgas (CH4) verdwijnen naar de atmosfeer in de vorm van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) en de waterstof blijft achter. Dit heet grijze waterstof. Voor het milieu heeft deze vorm van waterstof geen voordeel boven aardgas.

Blauwe waterstof

Het broeikasgas koolstofdioxide kan echter ook grotendeels afgevangen worden en veilig worden opgeslagen; bijvoorbeeld in lege aardgasvelden. De waterstof is dan CO2-arm geproduceerd. Dit heet blauwe waterstof. Een nog beter alternatief is om als grondstof geen aardgas maar gas uit duurzame biomassa-bronnen (groen gas) te gebruiken. Als dan ook nog de CO2-wordt afgevangen wordt de atmosfeer zelfs schoner!

Groene waterstof

Een geheel ander en CO2-vrij proces is ook mogelijk. Met elektriciteit uit zon of wind kan water (H2O) ontleed worden in waterstof en zuurstof. Daarmee komt totaal geen CO2-vrij en is de energie ook nog eens niet fossiel maar uit hernieuwbare bronnen. Dit noemen we groene waterstof.

Bruine waterstof

In plaats van het gebruik van aardgas om de waterstofatomen te splitsen van de koolstof, kan ook biomassa als bron gebruikt worden. Net als gas bestaat biomassa hoofdzakelijk uit moleculen met atomen van koolstof (C)-waterstof (H). De koolstof die bij dit proces als CO2 vrijkomt is dan recent uit de atmosfeer gehaald door de groei van de biomassa. Dit is een CO2-arme of zelfs neutrale waterstofvorm mits het grondgebruik, teelt van gewassen en transport ook duurzaam is.

Paarse waterstof

Sommigen bepleiten de inzet van kernenergie voor waterstof productie via elektrolyse omdat deze energievorm ook CO2-neutraal is. Deze productie wordt wel met de kleur ‘paars’ aangeduid.

Gele waterstof

In de toekomst zou er wel eens een omvangrijke internationale handel in waterstof kunnen ontstaan, zoals die er nu ook voor fossiele energie is. Waterstof uit duurzame elektriciteit van bijvoorbeeld zonnepanelen is immers veel goedkoper te produceren in zonrijke gebieden zoals het Midden-Oosten. De grond is er goedkoper en de panelen leveren letterlijk enkele malen meer energie op per jaar. Deze waterstof uit woestijnregio’s wordt wel ‘gele waterstof’ genoemd.

Oranje waterstof

Wanneer waterstof niet wordt geïmporteerd maar in ons eigen Nederland wordt gemaakt, wordt deze ook wel als ‘oranje’ aangeduid. Deze term beslaat dan alle in Nederland geproduceerde waterstof, ongeacht de productiewijze.

Klik hier voor meer informatie over de productie van waterstof.

Delen: