Mobiliteit 06 december 2016

Hoe rijdt een auto op waterstof?

Een waterstofauto is een elektrisch aangedreven auto die waterstof (H2) gebruikt als energiedrager in plaats van een batterij.

De waterstof wordt in een brandstofcel met zuurstof (O2) uit de lucht omgezet, waarbij elektriciteit geproduceerd wordt voor de elektromotor. Het enige restproduct is waterdamp en warmte. Er ontstaat geen CO2, waardoor het een zero-emission voertuig is.

On board elektriciteitscentrale

Deze brandstofcel is eigenlijk een kleine ‘on board’ elektriciteitscentrale. Om stroom te maken, wordt waterstof uit de tank naar de brandstofcel geleid. Dit is een compacte metalen unit met binnenin een aantal kanalen en een membraan.

Membraan in brandstofcel

Aan één zijde van het membraan in de brandstofcel wordt waterstof toegelaten, aan de andere zijde lucht met daarin ook zuurstof. De waterstof in de brandstofcel wil reageren met het zuurstof. Het speciale membraan (PEM: Proton Exchange Membrane) tussen zuurstof en waterstof zorgt ervoor dat alleen de waterstofprotonen (H+ = positief geladen kern) rechtstreeks het zuurstof kunnen bereiken.

Elektronen naar elektromotor

De negatief geladen elektronen (e-) worden door het membraan echter tegengehouden en via de kathode (minpool) omgeleid buiten de brandstofcel om. Ze gaan naar de accu of de elektromotor. Langs deze weg keren ze terug naar de brandstofcel via de anode (pluspool) om alsnog de reactie tussen waterstof en zuurstof volledig te maken. Het resultaat van dit proces is elektriciteit, water en warmte.

Lager energieverbruik

Een auto met een brandstofcel gebruikt per kilometer veel minder energie dan een vergelijkbare auto met een verbrandingsmotor op diesel of benzine. Rijden op waterstof is altijd schoner en veroorzaakt minder broeikas-emissies. Dit is zelfs het geval indien de waterstof ‘grijs’ uit aardgas gemaakt wordt. Klik hier voor meer informatie.

Delen: