Industrie 06 december 2016

Hoe maakt een brandstofcel stroom?

Een brandstofcel is eigenlijk een kleine ‘on board’ elektriciteitscentrale. Om stroom te maken, wordt waterstof uit de tank naar de brandstofcel geleid.

Dit is een compacte metalen unit met binnenin een aantal kanalen en een membraan. Aan één zijde van het membraan wordt het waterstof toegelaten, aan de andere zijde lucht met daarin ook zuurstof. Het waterstof in de brandstofcel wil reageren met het zuurstof.

Membraan

Het speciale membraan (PEM: Proton Exchange Membrane) tussen zuurstof en waterstof zorgt ervoor dat alleen de waterstofprotonen (H+ = positief geladen kern) rechtstreeks het zuurstof kunnen bereiken.

Elektronen

De elektronen (e-) worden door het membraan echter tegengehouden en via de kathode (minpool) omgeleid buiten de brandstofcel om. Ze gaan naar de accu of de elektromotor. Langs deze weg keren ze terug naar de brandstofcel via de anode (pluspool) om alsnog de reactie tussen waterstof en zuurstof volledig te maken. Het resultaat van dit proces is elektriciteit, water en warmte.

Delen: