Onderzoek 22 februari 2021

Waar komt straks alle waterstof vandaan?

Het is de bedoeling om waterstof uiteindelijk enkel uit hernieuwbare energie zoals zon en wind te maken, dus niet meer uit aardgas.

De Nederlandse totale jaarlijkse energievraag (primair) is ongeveer 3000 PJ. Het beleid is gericht op verduurzaming door eerst de CO2 die bij productie vrijkomt af te vangen en door waterstof uit groene stroom te maken. De totale Nederlandse energievraag zal dalen door verbeterde efficiëntie, en zal richting 2050 ergens bij de 2500 PJ uitkomen.

Herkomst groene waterstof

Stel dat we in 2050 ongeveer 20% van de energievoorziening met groene waterstof willen maken, dan is dat 500 PJ, oftewel 140 TWh. Hiervoor is dan 30 GW aan wind op zee nodig. Bijna driemaal zoveel als er voor 2030 gepland is vanuit het Klimaatakkoord. Dat is erg veel.

Import van waterstof

De kans is dus groot dat Nederland ook veel waterstof zal importeren. Dat kan afkomstig zijn van zonrijke regio’s in het Midden-Oosten. Daar is groene waterstof uit zonnestroom goedkoper te maken dan in onze regio met minder zonuren en zonkracht.

Waterstof uit Dubai?

Dubai richt bijvoorbeeld de pijlen op productie van groene waterstof. Dubai krijgt een elektrolysefabriek. De waterstoffabriek komt bij het Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park dat 1.000 megawatt aan groene stroom kan leveren. Zoet water is een dingetje in de woestijnstaat Dubai. Dat is schaars. Dus is ook een installatie nodig om zout zeewater te ontzilten om elektrolyse mogelijk te maken.

Missie in 2050: 75% energie van duurzame bronnen

Dubai zet de komende jaren  fors in op duurzame energie. In 2050 moet 75 procent van alle energie uit duurzame bronnen komen. Ook export van groene waterstof maakt deel uit van de strategie.

Delen: