Mobiliteit 08 februari 2017

Een trein op waterstof?

Treinen aangedreven door dieselmotoren worden in de toekomst mogelijk vervangen door treinen met waterstoftechnologie. De provincies Groningen en Friesland hebben in samenwerking met Arcadis de mogelijkheden van deze groene treinen onderzocht.

CO2-neutraal spoor

Het doel van beide provincies om een CO2-neutraal spoor te realiseren, maar ook beperking van de exploitatiekosten. Daarom worden alternatieven voor diesel aangedreven treinen onderzocht. Een alternatief kan de aanleg van bovenleidingen (elektrificatie) zijn, maar dat is ook kostbaar. Een beter alternatief is het gebruik van waterstof als brandstof, omdat bij verbranding alleen water ontstaat.

Vanaf 2020 al waterstoftreinen mogelijk

In het onderzoek is rekening gehouden met het duurzaam produceren van waterstof, maar ook met de veiligheidsaspecten van waterstof als energiedrager voor treinen. Volgens de onderzoekers is de verwachting dat er vanaf circa 2020 al treinstellen in kunnen stromen en in de periode 2022 tot 2024 volledige exploitatie kan worden uitgevoerd.

““Voor alle varianten van treinen op waterstof is een investering in materieel en infrastructuur (tankinstallaties) vereist.”

Prijs van de waterstof

“Voor alle varianten van treinen op waterstof is een investering in materieel en infrastructuur (tankinstallaties) vereist. De beschouwde varianten (inkoop waterstof, opwekken waterstof met energie uit verschillende energiebronnen) verschillen daarmee uiteindelijk alleen in de prijs van de waterstof”, stellen de onderzoekers.

Zelf produceren of gewoon inkopen

Waterstof kan worden afgenomen van derde partijen of zelf worden geproduceerd met behulp van ingekochte of zelf geproduceerde energie, bijvoorbeeld voor de wind of zon. “Bij de berekening van de kosten blijkt dat, zonder rekening te houden met subsidies, inkoop van waterstof het aantrekkelijkst is bij afschrijving in 15 jaar en dat inkoop van waterstof en het zelf opwekken van windenergie vrijwel gelijke exploitatielasten komen bij afschrijving in 20 jaar. Echter, rekening houdend met de huidige subsidies worden de laagste jaarlijkse kosten gerealiseerd door te investeren in het zelf opwekken van windenergie, gevolgd door zonnepanelen.”

Delen: