Waterstof als systeemdrager 10 april 2019

Whisky maken met waterstof

De Schotse Orkney Islands zetten in op waterstof voor de energievoorziening. Dus is de kans groot dat straks de beroemde Highland Park whisky van deze eilandengroep als eerste ter wereld met waterstof wordt geproduceerd.

Productie ‘groene’ waterstof

Waterstof, het bestuur en de bevolking van de dun bevolkte Orkney Islands zien er wel wat in. De zeer noordelijk gelegen eilandengroep wil het overschot aan groene stroom van windmolens en getijdeninstallaties benutten voor de productie van waterstof. En die vervolgens gebruiken voor energievoorziening, verwarming en mobiliteit.

Pionier met waterstofeconomie

De Orkney Islands zetten kortom serieuze stappen op weg naar een waterstofeconomie. Gezien de geringe populatie en de overvloed aan groene stroom is dat goed haalbaar. Op de eilandengroep wonen slechts 21.000 mensen, kinderen meegerekend. Er zijn circa 10.000 voertuigen en een aantal veerboten verbindt de eilanden. Die zouden op termijn ook op waterstof kunnen varen.

Overschot aan groene stroom

De productie van groene elektriciteit is enorm. Zelfs na aftrek van de export naar het vaste land van Groot-Brittannië genereren de windmolens en de getijdeninstallaties 130% van de totale elektriciteit die op de eilanden nodig is. 30% overschot dus, maar dan moet die wel worden opgeslagen voor latere benutting.

Groot draagvlak

Dat betekent opslaan in batterijen of omzetten in waterstof. Voor dat laatste spannen eilandbestuur, bevolking en bedrijven zich nu in. Dus kan het gebeuren dat de meest noordelijke distilleerderij van Schotland, Highland Park, straks whisky heeft die met energie van groene waterstof is gemaakt.

Hoogste percentage elektrische auto’s

Inmiddels is er al een waterstoftankstation in de hoofdstad Kirkwall en meerdere zullen volgen. De eerste auto’s op waterstof deden al in 2017 hun intrede en steeds meer eilanders denken erover om hun volgende auto op waterstof te laten rijden. Sterker nog, in het Verenigd Koninkrijk zijn nergens zoveel elektrisch aangedreven auto’s per hoofd van de bevolking als op de Orkney Islands.

Volledig CO2-neutrale missie

Het eilandbestuur verwacht dat de geproduceerde waterstof op korte termijn ook financieel een aantrekkelijk alternatief wordt voor fossiele brandstoffen. Binnen tien jaar moet het lukken om de energiebehoefte volledig CO2-neutraal te krijgen. Zowel met groene waterstof als blauwe waterstof, die wordt gewonnen uit methaan (aardgas) waarbij de vrijkomende CO2 wordt opgeslagen, onder meer ondergronds.

Meer lezen? Klik hier

Delen: