Werkgroepen

Het H2Platform kent werkgroepen. Participanten en adviseurs bespreken in deze groepen de inhoudelijke lijn en uitingen. Een lid van het kernteam begeleidt deze werkgroepen. Deelnemers en adviseurs van het Platform zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze groepen.

De volgende werkgroepen zijn actief en staan open voor deelnemers vanuit de aangesloten deelnemers en adviseurs:

Gebouwde omgeving

Deze werkgroep is actief vanaf december 2020. De werkgroep bespreekt de thema’s die bepalend zijn voor de toepassing van waterstof voor de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving. De werkgroep bespreekt welke acties het H2Platform kan nemen om de kansen voor waterstof in deze toepassing te vergroten.

Contactpersoon: Marco Bijkerk

Mobiliteit

Deze werkgroep bespreekt de uitrol van waterstof als energievorm in de mobiliteit. Het gaat om het realiseren van waterstoftankstations, stimulering van de vraagkant bij bijvoorbeeld leasemaatschappijen en openbaar vervoer bedrijven, de beschikbaarheid van voertuigen en uiteraard de plek van waterstof in het nationale en Europese mobiliteitsbeleid. De groep bespreekt regelmatig welke acties het H2Platform kan nemen om de kansen voor waterstof in de mobiliteit te vergroten.

Contactpersoon: Robert Dencher

Duurzaamheid / implementatie RED II

Deze werkgroep bespreekt de stimulering van de productie en toepassing van blauwe en groene waterstof. Een belangrijk thema voor de werkgroep is de plek die deze CO2-arme energiedrager in het duurzaamheidsbeleid krijgt toebedeelt, bijvoorbeeld in de implementatie van de Europese Renewable Energy Directive (RED II). Deze bepaalt in hoge mate de kans die waterstof krijgt als duurzame energiedrager in de mobiliteit, de industrie en in andere sectoren.

Contactpersoon: Jean Paul de Poorter

Waterstof en veiligheid

Veiligheid is een eerste vereist voor het gebruik van waterstof. Deze energiedrager is voor veel toepassingen nieuw; denk aan waterstof voor de verwarming van huizen of bij tankstations. Dat vergt de ontwikkeling van regels en voorschriften over een veilige toepassing. Het werk van het H2Platform rond veiligheid wordt gedaan in het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP). We hebben dit programma als H2Platform samen met TKI Gas, industriële partijen, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat geïnitieerd om ervoor te zorgen dat er duidelijke regels, voorschriften en handleidingen komen voor het klein- en grootschalig toepassen van waterstof in de samenleving. Een aantal werkgroepen zijn hiermee aan slag, zie hiervoor de pagina’s op onze site.

Contactpersoon: Francoise van den Brink

Public Affairs

Sinds november 2020 heeft het H2Platform een Public Affairs werkgroep. Het doel van de commissie is om het H2Platform te helpen tot een goede analyse te komen van de ontwikkelingen in het maatschappelijke en politieke debat én met elkaar te bespreken wat adequate uitingen/ reacties kunnen zijn vanuit het Platform.  Onze beleidsvoorstellen zijn hier een leidraad.

Contactpersoon: Alex Kaat

Energie en Industrie

Deze werkgroep is actief vanaf mei 2021. De werkgroep bespreekt de thema’s die bepalend zijn voor de toepassing van waterstof in de industrie; als feedstock en als energiedrager. De werkgroep bespreekt welke acties het H2Platform kan nemen om de kansen voor duurzaam geproduceerde waterstof in deze sector te vergroten.

Contactpersoon: Taco Hoencamp