Werkgroepen

Het H2Platform kent werkgroepen: Kennis en Innovatie Tafels die de regulatorische kant van waterstof bespreken en voorstellen ontwikkelen en een Public Affairs commissie die bekijkt hoe zaken bepleit kunnen worden. Participanten bespreken in deze groepen de inhoudelijke lijn en uitingen. Een lid van het kernteam begeleidt deze werkgroepen. Deelnemers van het Platform zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze groepen.

De volgende groepen zijn actief en staan open voor deelnemers vanuit de aangesloten deelnemers:

KIT Mobiliteit

Deze werkgroep bespreekt de uitrol van waterstof als energievorm in de mobiliteit. Het gaat om het realiseren van waterstoftankstations, stimulering van de vraagkant bij bijvoorbeeld leasemaatschappijen en openbaar vervoer bedrijven, de beschikbaarheid van voertuigen en uiteraard de plek van waterstof in het nationale en Europese mobiliteitsbeleid. De groep bespreekt regelmatig welke acties het H2Platform kan nemen om de kansen voor waterstof in de mobiliteit te vergroten.

Contactpersoon: Robert Dencher

KIT Duurzame productie

Deze werkgroep bespreekt de stimulering van de productie van blauwe en groene waterstof en ontwikkeld voorstellen over hoe het beleid hiertoe effectiever kan worden.  Thema’s zijn de steunkaders voor productie in Nederland zoals de SDE++ en de relevante Europese regelgeving rond staatsteun en de Hernieuwbare Energie Richtlijn.

Contactpersoon: Jean Paul de Poorter en Alex Kaat

Waterstof en veiligheid (WVIP)

Veiligheid is een eerste vereist voor het gebruik van waterstof. Deze energiedrager is voor veel toepassingen nieuw; denk aan waterstof voor de verwarming van huizen of bij tankstations. Dat vergt de ontwikkeling van regels en voorschriften over een veilige toepassing. Het werk van het H2Platform rond veiligheid wordt gedaan in het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP). We hebben dit programma als H2Platform samen met TKI Gas, industriële partijen, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat geïnitieerd om ervoor te zorgen dat er duidelijke regels, voorschriften en handleidingen komen voor het klein- en grootschalig toepassen van waterstof in de samenleving. Een aantal werkgroepen zijn hiermee aan slag, zie hiervoor de pagina’s op onze site.

Contactpersoon: Francoise van den Brink

Public Affairs Commissie

Sinds november 2020 heeft het H2Platform een Public Affairs Commissie. Het doel van de commissie is om het H2Platform te helpen tot een goede analyse te komen van de ontwikkelingen in het maatschappelijke en politieke debat én met elkaar te bespreken wat adequate uitingen/ reacties kunnen zijn vanuit het Platform.  Onze beleidsvoorstellen zijn hier een leidraad.

Contactpersoon: Alex Kaat

KIT Industrie, infrastructuur en marktordening

Deze Kennis- en Innovatie Tafel is actief vanaf mei 2021. De werkgroep bespreekt de thema’s die bepalend zijn voor de toepassing van waterstof in de industrie; als feedstock en als energiedrager  én bespreekt de uitrol van de infrastructuur en de daarbij horende marktordening (toegang en beheer infrastructuur, tarieven). De werkgroep bespreekt nbeleidsvoorstellen om de kansen voor duurzaam geproduceerde waterstof in deze sector te vergroten en de uitrol van de waterstof-infrastructuur te bespoedigen.

Contactpersoon: Taco Hoencamp