Over waterstof 23 augustus 2021

Werkgroep Industrie en Energie

Vanuit het thema Industrie en Energie zijn we bezig met het volgen en waar mogelijk stimuleren van de opbouw van de waterstofketen voor de industrie en energiesector. Daartoe starten we dit najaar met een werkgroep. Meld je hier vooral voor aan.

Een paar voorbeelden thema’s die we zullen belichten:
Vele waterstofproductie-initiatieven wachten op verdere financiële ondersteuning vanuit Den Haag of Brussel. De nieuwe begroting laat lichtpuntjes zien maar slechts in geringe mate. Het Fit for 55 programma van de EU laat duidelijke steun zien voor groene waterstof. Deze steun geldt echter in mindere mate voor blauwe waterstof, welke ook va groot belang is voor de Nederlandse industrie. Het H2 platform kaart dit bij het ministerie van EZK aan.

De opbouw van de waterstof backbone maakt goede vorderingen, waarbij Gasunie groen licht heeft gekregen voor het verder in beeld brengen van deze ontwikkeling. De uitdaging is om de industrie hierop aan te kunnen sluiten.
De werkgroep Industrie en Energie zal over de versnelling van de ketenontwikkeling voor de industrie verder praten dit najaar, geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Taco Hoencamp.

Delen: