Over waterstof 22 september 2021

Welkome steun voor waterstofinfrastructuur

Miljoenennota Prinsjesdag 2021
Binnenhof, regering

Het H2Platform verwelkomt de financiële steun die vandaag met de Rijksbegroting is gegeven voor de ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur.

750 miljoen reservering

Het kabinet maakt in de rijksbegroting voor 2022 een reservering van 750 miljoen euro voor de waterstofinfrastructuur, om de vollooprisico’s te beperken. Op deze wijze kan Gasunie zorgen voor de benodigde voorinvesteringen.

Uitrol transportnet waterstof

De Staatssecretaris van EZK heeft deze zomer al groen licht gegeven voor de ontwikkeling van een uitrolplan voor een transportnet voor waterstof (zie Kamerbrief en persbericht). Gasunie kreeg van het Ministerie een centrale rol in deze ontwikkeling. Dit besluit volgde op de bevinden van het eerdere HYWAY27 onderzoek naar de inzet van waterstof en het gebruik van het gasnet.

Emissievrije energiedrager

Met de nu toegekende middelen kan er daadwerkelijk een start gemaakt worden met de ontwikkeling van een de infrastructuur voor waterstof. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet om deze emissievrije energiedrager in te zetten voor de energietransitie, op weg naar een CO2vrije samenleving.

Delen: