Mobiliteit 05 november 2021

Webinar Waterstoftankstations: Vergunningen & Veiligheid

Initiatief van WVIP

Op 1 oktober vond een webinar plaats over vergunningen en veiligheid voor waterstof tankstations. De opname en presentaties van het webinar staan nu online.

Inkijk regelgeving en standaarden

Tijdens het webinar gaven keynote speakers uit de hoek van de initiatiefnemers, het bevoegd gezag en de veiligheidsregio’s een inkijk in hoe een waterstoftankstation tot stand komt en welke regelgeving en standaarden er gelden. Het webinar werd georganiseerd door het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP), gesitueerd onder het H2Platform.

Forse groei waterstof in mobiliteit

De komende jaren wordt een forse groei verwacht van het gebruik van waterstof in de mobiliteit en daarmee de behoefte aan waterstoftankstations. Een gestroomlijnd vergunningverleningtraject is noodzakelijk om waterstof zijn beoogde rol in de mobiliteit en energietransitie te laten spelen. Veiligheid – een belangrijk element uit de vergunning – is hierbij een randvoorwaarde.

Vragen van deelnemers die niet tijdens het webinar zijn beantwoord zijn terug te lezen in de Q&A.

Soepel en efficiënt vergunningstraject

Er is al een aantal handreikingen gepubliceerd voor initiatiefnemers en het bevoegd gezag, om het vergunningverleningtraject voor waterstoftankstations zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen (als onderdeel van het Waterstof Veiligheids- en Innovatie Programma, werkpakket Uniforme vergunningen). Onder andere een praktisch stappenplan voor een vergunningaanvraag en aanvullende stukken over:

Meer over het onderwerp

Indien u meer wilt weten over het onderwerp vergunningverlening van waterstoftankstations, het WVIP of als u aanvullingen heeft op bovengenoemde stukken nodigen wij u uit contact op te nemen met Nico van den Berg (RWS) en Lennart de Waart (NEN), te bereiken via energy@nen.nl

Delen: