Veiligheid 29 juli 2021

Webinar over vergunningen waterstoftankstations

De realisatie van waterstoftankstations vlot minder snel dan verwacht. Onder meer doordat de benodigde vergunningen langer op zich laten wachten. Kortom, er is voldoende aanleiding om dieper in te gaan op ervaringen, beleid van lokale overheden en veiligheidsrisico’s. En dat gebeurt in een webinar Waterstoftankstations & Vergunning op 1 oktober. Aanmelden kan al!

Een gestroomlijnd vergunningverleningtraject is noodzakelijk om waterstof zijn beoogde rol in de mobiliteit en energietransitie te laten spelen. Veiligheid – een belangrijk element uit de vergunning – is hierbij een randvoorwaarde.

Webinar waterstoftankstations

Het webinar is een initiatief van het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP). Het webinar is nodig, want de komende jaren wordt een forse groei verwacht van het gebruik van waterstof in de mobiliteit en daarmee de behoefte aan waterstoftankstations.

Wie spreken op het webinar?

Keynote speakers uit de hoek van de initiatiefnemers, het bevoegd gezag en de veiligheidsregio’s zullen vanuit eigen expertise en ervaring een unieke inkijk geven in hoe een waterstoftankstation tot stand komt. Kennis zal worden gedeeld over vergunningen en best practices en valkuilen worden nader toegelicht.

Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor alle betrokkenen en geïnteresseerden in het vergunningverleningtraject van waterstoftankstations. Relevante doelgroepen zijn onder andere initiatiefnemers, gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s.

Aanmelden

Aanmelden kunt u via de webpagina. Mocht u vragen hebben kunt u een email sturen naar energy@nen.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname voor dit webinar.

Delen: