Mobiliteit 05 juni 2018

‘We mikken op ruim 210 waterstoftankstations in 2030’

Het tweede ‘Bericht van de Voorzitter’. Robert Dencher geeft hierin een update over actuele waterstofonderwerpen waarbij het H2 Platform is betrokken.

Er is te veel tijd verstreken tussen mijn eerste ’Bericht’ en het Bericht dat nu voor u ligt. Het enige excuus dat ik kan opvoeren, is dat we erg druk zijn geweest met het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord en allerlei zaken die daarmee verband houden.

Allereerst wil ik graag de nieuwe leden verwelkomen: NUON – met haar vergevorderde plannen om vanaf 2023 waterstof in te zetten in één van de drie units van de Magnum centrale – en Recoy – een startup die zich vooral bezighoudt met het managen van goedkope duurzame energie inclusief de energie storage aspecten. Welkom!

Het rapport ’Contouren van een Routekaart Waterstof’ en ons ‘5 Punten Plan Waterstof’ zijn waardevolle instru­menten gebleken bij de ontmoetingen met onze stakeholders, inclusief politici van D66 en VVD. Beide documenten illustreren het dilemma van schaal creëren, resultaten boeken op korte termijn met grijze en blauwe waterstof en de lange termijn focus op duurzame groene waterstof. Het opbouwen van publieke bekendheid en acceptatie blijft een punt van aandacht.

Lees hier het volledige ‘Bericht van de Voorzitter’

Delen: