Waterstof als systeemdrager 26 augustus 2021

Waterstofstaal voor Volvo Group

Voor staalproductie zijn kolen of cokes nodig, toch? Nou, niet meer! Het Zweedse SSAB heeft als eerste ter wereld staal gemaakt met behulp van waterstof.

Het gaat om ‘100% fossil-free steel’. Staalfabrikant SSAB is al in 2016 gestart met dit project. In 2018 startte de bouw van een pilotfabriek in Zweden. Hier is met behulp van de HYBRIT-technologie nu het eerste met waterstof gemaakte staal uit de ovens gekomen en afgeleverd aan klant Volvo Group.

Staal maken met waterstof

Het is een belangwekkende ontwikkeling. Bij de staalproductie komt immers heel veel CO2 vrij. In deze tak van industrie is er dus alles aan gelegen om de CO2-voetafdruk flink te verlagen om in de toekomst gevrijwaard te zijn van torenhoge financiële heffingen omdat niet aan de klimaatakkoorden kan worden voldaan.

In 2026 staalfabriek op waterstof 100% operationeel

De productie van fossielvrij staal wordt de komende jaren verder opgevoerd. In 2026 wil SSAB de fabriek maximaal operationeel hebben. Hiervoor werkt de staalgigant samen met twee grote partijen: de grootste ijzerertsmijnbouwer van Europa, LKAB, en de grootste energieproducent van Europa, Vattenfall.

Waterstof vervangt koolstof bij zuiveren ijzererts

Bij het HYBRIT-principe wordt water via elektrolyse omgezet in waterstof en zuurstof. Het waterstof dient als zogenaamde reductor om in hoogovens vloeibaar gemaakt ijzererts om te zetten in zuiver ijzer, zogenaamd Direct Reduced Iron (DRI). Op dit moment wordt voor het zuiveren van ijzererts nog veelal koolstof gebruikt uit kolen of cokes en daarbij komt meer CO2 vrij.

Omslagpunt?

SSAB stelt dat de nieuwe productie met waterstof op dit moment nog duurder is dan met kolen, maar er komt een omslagpunt zodra CO2-uitstoot wereldwijd wordt belast. De heffingen of het kopen van CO2-emissierechten maken in de toekomst traditionele staalproductie duurder.

Delen: