Over waterstof 04 april 2021

Waterstofpact voor nieuw regeerakkoord

Voorzet van onder meer netbeheerders, energiebedrijven, industrie en provinciale overheden
H2

Het H2Platform heeft met de Waterstofcoalitie een pact voor de ontwikkeling van een Nederlandse waterstofketen gepresenteerd.

In het waterstofpact pleit de coalitie voor een forse investering in de waterstofketen. De waterstofcoalitie bestaat uit 39 organisaties, van milieuorganisaties tot industrie.

Met waterstof versneld verduurzamen

Versneld de CO2-uitstoot terugdringen, de zware industrie verduurzamen en – weer of geen weer – beschikking over duurzaam opgewekte energie: waterstof maakt het mogelijk.

Voldoende draagvlak in politiek

Uit de verschillende verkiezingsprogramma’s blijkt dat er voldoende draagvlak is onder politieke partijen voor gezamenlijke afspraken in het regeerakkoord over waterstof in de energietransitie. De Waterstofcoalitie pleit voor een investering in productie, transport, opslag en toepassing van groene waterstof uit hernieuwbaar opgewekte elektriciteit.

Waterstof is win-win

Nu investeren in waterstof is een win-win voor het klimaat én de economie. De kabinetsperiode 2021 – 2025 zal doorslaggevend zijn voor de energietransitie en de tijdige ontwikkeling van een Nederlandse waterstofketen. Dit is nodig voor verduurzaming van het energiesysteem.

In een kabinetsperiode

Niet eerder kon waterstof op zoveel draagvlak in verkiezingsprogramma’s rekenen. Het is nu zaak die gedeelde visie te vertalen in daadkrachtig beleid. De Waterstofcoalitie stelt een pact voor waarmee binnen één kabinetsperiode een basisketen voor waterstof kan worden gerealiseerd. In 2025 kan Nederland bij de Europese voorhoede horen als het gaat om de productie, het transport, het gebruik en de opslag van waterstof.

Waterstofketen in Nederland

Door nu slim te investeren legt een nieuw kabinet de basis voor de Nederlandse waterstofketen. Deze keten bestaat uit een landelijke transport- en opslaginfrastructuur, 500 mW elektrolyse en het stimuleren van de industrie om over te stappen op waterstof als duurzame brand- en grondstof.

Investering totaal van 2,5 miljard

Hiervoor is een overheidsinvestering nodig van € 2,5 miljard, gemiddeld € 500 miljoen per jaar. Dit betekent ook dat het kabinet zich hard moet maken voor meer duurzame elektriciteit. Met dit Waterstofpact kiest een nieuw kabinet voor duurzame werkgelegenheid en kennisontwikkeling én biedt het een bouwsteen voor de positie van NL als toegangspoort naar de Europese waterstofmarkt.

Delen: