Internationale ontwikkelingen 08 maart 2022

Waterstofopslag ondergronds?

De vraag naar waterstof stijgt de komende jaren en dus ook de vraag naar voldoende opslagcapaciteit, zoals bijvoorbeeld in een zoutmijn.

RWE in Duitsland heeft de ogen laten vallen op een lege ruimte diep onder de grond, waar zout uit is gehaald. Het gaat om een mijn bij Gronau. Het gebied en de omstandigheden zijn daar volgens de energieleverancier ideaal. En de opslag kan veilig. De capaciteit is bovendien groot. Volgens RWE is er opslagcapaciteit voor waterstof van omgerekend enkele gigawatt aan elektriciteit.

Ambities groene waterstof

In 2027 moet de opslag gereed zijn, maar daarvoor moet er nog wel het nodige gebeuren. De aanleg van pijpleidingen bijvoorbeeld en de aansluiting op een voor waterstof geschikt gemaakt gasnet. Het is volgens RWE echter voor de toekomst belangrijk om naar deze oplossing te kijken als onderdeel van de Europese ambities om groene waterstof substantieel in te zetten in de strijd tegen de uitstoot van kooldioxide.

Minder afhankelijk van aardgas

Voor de energiereus RWE speelt momenteel nog een andere factor om haast te maken met het project. Dat zijn de stijgende aardgasprijzen en het streven om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van aardgas uit Rusland.

Definitieve beslissing medio 2022

De installatie die verbonden is met de ondergrondse opslag is gepland bij de RWE-site in Kottiger Hook. Het bedrijf werkt samen met partners binnen het GET H2 initiatief, dat is opgericht voor een energietransitie richting waterstof voor Duitsland. Als collectief is een aanvraag voor subsidie ingediend in het kader van het programma IPCEI (Important Projects of Common European Interest). RWE verwacht medio 2022 een definitieve beslissing te kunnen nemen over de waterstofopslag in de zoutmijn.

Delen: