Internationale ontwikkelingen 14 april 2021

Waterstofnet van bijna 40.000 km lengte in 2040

Netwerkbeheerders in elf Europese landen hebben zich uitgesproken voor een groots pijpleidingnetwerk voor waterstof. Tegen 2040 moet er een netwerk van 37.900 km liggen in 21 landen.

De ambitie is neergelegd binnen de EHB, de European Hydrogen Backbone. Waterstof en dan uiteraard groene waterstof moet via de pijpleidingen onder meer naar tankstations worden getransporteerd. Het is nodig om (zwaar) transport over de weg met waterstof mogelijk te maken.

Waterstofnetwerk deels omgebouwd aardgasnet

De EHB bracht in juli 2020 al een rapport uit, waaruit bleek dat diverse partijen de schouders wilden zetten onder een netwerk van 23.000 km waterstofleiding in tien landen. De nieuwe verklaring gaat uit van een nog veel grotere ambitie. Ongeveer tweederde van het netwerk zal in de nieuwe opzet bestaan uit een omgebouwd aardgasnet. Ook de Nederlandse Gasunie is nauw betrokken bij dit project.

Meest kosteneffectieve oplossing

Voor het realiseren is een investering verwacht van 43 tot 81 miljard euro. Dat is veel, maar de prijs per kilometer leiding ligt lager dan bij het plan voor 23.000 km. Dat komt doordat in het grotere net wordt uitgegaan van buizen met een grotere (48-inch) diameter. Daarmee zouden de transportkosten over 1.000 km uitkomen op een gemiddelde van 11 tot 21 cent per kg waterstof. Dat is voor nu de meest kosteneffectieve oplossing voor transport over lange afstanden.

Delen: