Beleidsontwikkelingen 28 juni 2022

Waterstofnet: Energie Transitiefonds ondersteunt verschillende waterstofprojecten

28 juni – WaterstofNet schrijft dat de Belgische federale regering steun toekent aan 20 projectvoorstellen in het kader van het Belgische federale Energie transitiefonds. 9 van deze projectvoorstellen zijn gerelateerd aan waterstof.

De gekozen projecten behandelen diverse onderwerpen, zoals offshore productie en import van groene moleculen, testen van waterstofinstallaties en transport van waterstof door het huidige aardgas pijpleidingwerk.

Delen: