Gebouwde omgeving 08 oktober 2020

Waterstofmolens in windpark

Waarom eerst elektriciteit van een windmolenpark via een kabel in zee naar het vasteland voeren als je de windenergie bij de molen zelf in waterstof kan omzetten?

Met die gedachte is nu een onderzoek gestart om een stad op het Zeeuwse Goeree-Overflakkee aardgasvrij te maken. Hoe? Wel, door bij windturbines op zee elektrolysers te plaatsen die de opgewekte stroom ter plekke direct omzetten in waterstof. Vervolgens kan je deze per pijpleiding naar afnemers op Goeree-Overflakkee voeren.

Samenwerkende producenten

Om dit te onderzoeken en te ontwikkelen hebben Eneco, Coöperatie Deltawind en HYGRO Energy onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Zij gaan als Samenwerkende Producenten aan de slag om waterstofmolens met pijpleiding grootschalig toe te passen.

Meer waterstof meer uit windenergie

“Een windturbine kan meer energie leveren, wanneer we deze direct omzetten in waterstof, in plaats van elektriciteit. Door een elektrolyser toe te voegen aan de windturbine is deze omzetting mogelijk”, stellen Eneco, Coöperatie Deltawind en HYGRO Energy.

Stad aan ’t Haringvliet infographic (bron: Eneco)

Stad aan ’t Haringvliet

Twee jaar geleden startte het initiatief om waterstof als energiebron voor woningen te gaan gebruiken in Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee. De dorpsraad en actieve bewoners zagen kansen om aardgasvrij te worden door middel van waterstof. De ontwikkeling heeft veel voeten in de aarde want wet- en regelgeving en financieringsmogelijkheden zijn nog niet op waterstof ingericht. Maar als het lukt daarin verandering te brengen kan het hele dorp in één keer aardgasvrij worden.

Nieuwe CV-ketel en elektrisch koken

Om over te stappen op waterstof moet uiteindelijk de hele keten geschikt worden gemaakt. In woningen betekent dat controle van de leidingen, een nieuwe cv-ketel en elektrisch gaan koken. Op straat moeten eveneens leidingen worden gecontroleerd en aangepast. En er moet dus een betrouwbare productie van waterstof worden gerealiseerd, waarvoor de Samenwerkende Producenten nu een onderzoek starten.

2025 van aardgas naar waterstof

De komende jaren wordt het idee verder uitgewerkt met de bewoners en alle andere partners, zoals Stedin, Gasunie, de gemeente, de provincie en lokale ondernemers. Het streven is om uiterlijk in 2025 de waterstof te kunnen gaan leveren. En wanneer de bewoners van Stad aan ’t Haringvliet daarvoor kiezen, zijn zij de eerste klanten.

Delen: