Waterstof als systeemdrager 19 oktober 2018

Waterstoffabriek bij Tata Steel

Met energie van windparken op zee waterstof maken. Dat lijkt te gaan gebeuren. Er zijn serieuze plannen voor mega grote fabrieken bij Amsterdam en in Noord-Duitsland.

Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals), Tata Steel en Port of Amsterdam slaan de handen ineen voor een waterstoffabriek op het terrein van Tata Steel. Die moet 15.000 ton waterstof en zuurstof per jaar produceren uit water met windenergie van zee. Het gaat om zogenaamde waterstofelektrolysefabriek met een energiecapaciteit van 100 MegaWatt.

Waterstof voor industrie

Nouryon zal de fabriek beheren. Tata Steel wil de zuurstof gebruiken voor verdere verduurzaming van zijn productieprocessen. Daarnaast willen beide bedrijven verschillende routes verkennen voor het gebruik van waterstof om emissies van staalfabrieken om te zetten in bruikbare chemicaliën en producten. Port of Amsterdam richt zich op de infrastructuur voor de verdere distributie van groene waterstof in het havengebied.

Bij het plan ligt het accent op gebruik van waterstof in de industrie en daarna eventueel voor mobiliteit. Knut Schwalenberg, Managing Director Industrial Chemicals van Nouryon. “Groene waterstof is een realistisch alternatief voor fossiele grondstoffen. Ook maakt het nieuwe vormen van groene chemie mogelijk zoals het gebruik van emissies van staalproductie, CO2 of afval voor de productie van kunststoffen. Dit maakt de overstap naar nieuwe, circulaire waardeketens mogelijk.”

CO2-neutrale staalproducent

Tata Steel is een uitgesproken voorstander. De staalfabriek stoot namelijk veel CO2 uit. Hans Fischer, CEO van Tata Steel Europe. “Dit project kan een opstap zijn om in de toekomst grote hoeveelheden betaalbare waterstof beschikbaar te maken, en hierbij ons in staat te stellen een CO2-neutrale staalproducent te worden.”

Waterstoffabriek Noord-Duitland

Een definitief besluit over de komst van de waterstoffabriek bij Tata Steel wordt verwacht in 2021. Nog concreter lijkt het plan voor een waterstoffabriek in het noorden van Duitsland. Gasunie Deutschland werkt daaraan samen met elektriciteitsnetwerkbedrijf TenneT en gastransporteur Thyssengas. De oplevering zou al in 2022 moeten zijn.

De capaciteit van deze waterstoffabriek is 100 MegaWatt, net zoveel als de beoogde fabriek bij Tata Steel in IJmuiden. De pilotinstallatie zal gesitueerd worden in de buurt van een transformatorstation van TenneT in het noorden van Duitsland (Nedersaksen), waar stroom van windmolens op zee samenkomt en verder verdeeld wordt.

Bufferfunctie windstroom

De waterstoffabriek in Duitsland heeft een bufferfunctie voor windenergie. Op momenten dat er meer windstroom is dan gebruikers nodig hebben, kan de stroom in waterstof worden omgezet. Door via power-to-gas de tijdelijke energie-overschotten van windmolens op te slaan in waterstofvorm krijgt TenneT de beschikking over een belangrijk middel om de flexibiliteit in zijn stroomtransportsysteem te vergroten.

Ondergrondse opslag

De groene energie van zee kan ook in waterstofgasvorm ingezet worden in de industrie in het Ruhrgebied, in de mobiliteit, of tijdelijk ondergronds worden opgeslagen. Ook in Nederland is Gasunie met tal van waterstofinitiatieven bezig. Onder de naam North Sea Wind Power Hub kijkt Gasunie samen met TenneT, het Deense Energinet.dk en de Rotterdamse Haven naar grootschalige omzetting van windenergie.

Hierbij wordt gedacht aan eilanden in de Noordzee (‘power link islands’) waar groene stroom van de uitgestrekte windparken op zee samenkomt en niet alleen via kabels naar land wordt gebracht maar op termijn ook in de vorm van waterstofgas.

Delen: