Waterstof als systeemdrager 17 juli 2018

Waterstof Veiligheid Innovatie Programma

Hoe borgen we de veiligheid met waterstof? Daarover hebben het H2 Platform en het Nederlandse normeringsinstituut NEN zich gebogen.

Want veiligheid is voor de uitrol van een duurzame waterstofeconomie, de maatschappelijke acceptatie van waterstof en het uiteindelijke commerciële succes, een cruciale randvoorwaarde.

NEN verzorgt nu onder de vlag van het H2 Platform de coördinatie van het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP).

Voor de adequate uitvoering van het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma is de samenwerking met diverse stakeholders en daarmee inhoudelijke expertise en financiële draagvlak/draagkracht van essentieel belang. Hierbij doen wij daarom een oproep naar alle betrokken stakeholders om deel te nemen aan het veiligheidsprogramma. U kunt hiervoor contact opnemen met Françoise van den Brink (francoise.vandenbrink@H2-Platform.nl)

Lees het complete bericht op de Wiki-pagina.

Delen: