Waterstof als systeemdrager 24 november 2017

Waterstof uit oud hout in Amsterdam

In het Amsterdamse havengebied is de bouw gestart van een houtvergassingsinstallatie voor stadsverwarming. In 2019 moet die ook waterstof produceren voor de chemische industrie.

Oud, niet-recyclebaar hout? Daar moet je wat mee doen! Met die gedachte zijn Raoul Witteveen en Robert-Jan van Ogtrop van Bio Energy Netherlands aan het spelen gegaan. Het leidde tot de bouw van de eerste commerciële houtvergassingsinstallatie van Nederland. Die komt in de haven van Amsterdam. De eerste paal is net geslagen. In 2018 moet de installatie operationeel zijn.

Lagere emissies dan bij verbranden

Niet-recyclebaar is gekozen als grondstof. Het gaat om bewerkt hout, dat nergens voor is te gebruiken. Alleen verbranden kan, maar vergassen is veel schoner. Het leidt volgens de initiatiefnemers tot zo’n 60-70% lagere stikstof- en fijnstofemissies. Het oude hout wordt aangevoerd uit de regio Amsterdam, zodat ook de emissie van transport laag wordt gehouden.

Waterstofproductie start in 2019

De modulair opgebouwde installatie produceert al in 2018 warmte voor stadsverwarming en industriële toepassingen en elektriciteit. Vanaf 2019 zal de centrale waterstof en CO2 als grondstof voor de chemie leveren. Door de modulaire opbouw kan de installatie flexibel inspelen op de grootte van de lokale vraag naar één van de eindproducten, zo is de bedoeling.

Rol voor energietransitie

De houtvergassingsinstallatie zal niet-weersafhankellijke elektriciteit leveren. Dus in actie komen als de zon niet schijnt of de wind niet waait. Verder wordt de productie van groene moleculen beoogd, zoals waterstof, als grondstof voor de chemische industrie ter vervanging van gas en olie als grondstof. Bovendien kan waterstof gebruikt worden in het transport en bijdragen aan de doelstelling van het Kabinet Rutte III om in 2030 emissieloos te kunnen rijden.

Houtvergassing al heel oud

De eerste stationaire toepassingen van houtvergassing dateren uit de jaren 1870, als een voorloper van aardgas voor straatverlichting en om te koken. In de jaren 1920 ontwikkelde de Duitser Georges Imbert een generator voor mobiele toepassingen, die vanaf 1931 in serie werd geproduceerd voor auto.

Auto’s met houtvergasser

De technologie nam vervolgens een hoge vlucht in veel Europese landen bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, ten gevolge van de rantsoenering van fossiele brandstoffen. Niet alleen personenauto’s maar ook vrachtwagens, bussen, tractoren, motorfietsen, schepen, treinen en tanks werden met een houtvergasser uitgerust.

Delen: