Waterstof ter verduurzaming van het energiesysteem

Onze finale energievraag bestaat voor ongeveer 20% uit elektriciteit en voor nagenoeg 80% uit kolen, aardgas of vloeibare fossiele brandstof; met name benzine, kerosine, diesel en stookolie: zie Excelsheet met data 2019.

Hernieuwbare energie

Nederland gaat echter over op hernieuwbare energie en dat zal voor een groot deel bestaan uit elektriciteit die geproduceerd is met zonnepanelen en windturbines. Voor een deel zal deze elektriciteit direct fossiele gassen en brandstoffen vervangen: elektrisch rijden, elektrisch verwarmen.

Zwaar transport en industrie

Voor een aantal toepassingen zoals zwaar transport, hoge temperatuur processen in de industrie is er nog geen goede elektrische oplossing. Hier kan waterstof een nuttige rol spelen. Daarnaast is waterstof gemaakt uit zon- en wind- elektriciteit veelbelovend als vorm van opslag van elektriciteit voor de momenten dat het windstil is en/of zwaar bewolkt.

Groen en emissievrij

Voor deze toepassingen is het natuurlijk wel cruciaal dat de waterstof gedecarboniseerd en op termijn volledig duurzaam geproduceerd is: uiteindelijk ‘groen’, emissievrij uit hernieuwbare bronnen. De komende decennia is ook emissiearme ‘blauwe’ waterstof uit aardgas en met afvang van CO2 (CCS) een goede optie en belangrijk om de schaal van de markt en infrastructuur te genereren.