Industrie 02 augustus 2019

Waterstof ontlast het elektriciteitsnet

De sterke toename van subsidies voor zonneparken zorgt ervoor dat de druk op het elektriciteitsnet toeneemt. Netbeheerder Alliander gaat daarom op strategische punten groene stroom omzetten in waterstof. Het doel is om het elektriciteitsnet te ontlasten.

Er zijn veel plekken in Nederland waar het elektriciteitsnet de extra groene stroom van zonne- en windparken niet aan kan. Op zonnige dagen moet het elektriciteitsnet plotseling grote vermogens verwerken. Op plekken waar geen ruimte op het net is, kan groene stroom omgezet worden in waterstof. Alliander start daarom met pilotprojecten in Noord-Holland en Friesland. Bij het elektriciteitsverdeelstation in Oterleek en bij een zonnepark in Oosterwolde gaat Alliander duurzaam opgewekte elektriciteit omzetten in waterstof.

Waterstofbuffer

“In Oterleek en Oosterwolde willen we een electrolyser plaatsen. Waterstof kan later worden omgezet in elektriciteit of gebruikt worden in waterstofvoertuigen zoals bussen of auto’s.” aldus Alliander-woordvoerder Peter Hofland. “Op die manier hoeft niet alle elektriciteit naar het hoogspanningsnet te worden geleid.’’

Dubai aan de waterstof

Betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet

Om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te garanderen moet er volgens Ingrid Thijssen, CEO van Alliander, fors worden geïnvesteerd in waterstof en warmtenetten. “De economie blijft groeien, de energietransitie versnelt en het Klimaatakkoord is gepresenteerd. Er moet veel gebeuren aan de energie-infrastructuur van Nederland. Dat vraagt om meer investeringen, maar ook om innovaties waarmee extra werk voor de schaarse technici en onnodige investeringen zoveel mogelijk voorkomen worden.”

Goede energiedrager

De zon is een onuitputtelijke energiebron. De enorme hoeveelheid zonne-energie die het aardoppervlak bereikt, wordt nauwelijks benut. De netbeheerder wil in de toekomst veel grotere electrolysers bij zonne- en windparken plaatsen. Alliander ziet waterstof als een goede energiedrager die een plek in de energievoorziening kan krijgen.

Delen: