Waterstof als systeemdrager 27 juni 2017

Symposium over ‘Waterstof of Niet(s)?’

De toekomst van waterstof als energiedrager en brandstof tekent zich steeds meer af. In elk geval is waterstof volop in beeld voor de beoogde energietransitie om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Zodat Nederland op termijn voldoet aan internationaal afgesproken klimaatdoelen.

Een symposium in Assen van de Dutch Gas Turbine Association (DGTA) over de vraag ‘Waterstof of  Niet(s)?’ heeft een serie interessante gezichtspunten opgeleverd. Tal van toonaangevende deskundigen, onder wie Robert Dencher voorzitter van het H2-Platform, hebben hun visie en plannen ontvouwd. Duidelijk is dat er nog genoeg uitdagingen zijn om waterstof een geschikte rol te laten vervullen in de energietransitie, in de industrie, de mobiliteit en de gebouwde omgeving.

Bekijk hier alle presentaties

 1. Opening – Ben Oudman – DNV GL
 2. Waterstof, de lange belofte? – Ton van Wingerden – DNV GL
 3. Hydrogen in the North Netherlands – Patrick Cnubben – ENERGY VALLEY
 4. H2Platform 2017-2018 – Robert Dencher – H2PLATFORM
 5. HyStock, een stap richting grootschalige energieopslag – Robbert van der Pluijm – ENERGYSTOCK
 6. Finding synergy in offshore energy – Ewald Breunesse – SHELL
 7. Hydrogen for Transport in NL: Opportunities and Challenges – Alice Elliott – SHELL
 8. Waterstof in bestaande gebouwde omgeving, onderbelicht? – Albert van der Molen – STEDIN
 9. Hydrogen and the UK gas system, Decarbonizing the energy supply chain in the UK with hydrogen – Andrew Williams – DNV GL UK
 10. Subsidieregeling Waterstof – Marcel Weeda – ECN/RVO
 11. Waterstoftransport door een aardgastransportleiding, Waterstof Stymbiose in de Delta Regio -Harry Smit – GASUNIE TRANSPORT SERVICES
 12. Routes naar duurzame waterstof in het Rotterdamse havengebied – Wilco van der Lans – HAVENBEDRIJF ROTTERDAM en Muhammad Zubair – UNIPER
 13. Carbon neutral fuels to enable the energy transition – Jeff Haspels – NUON VATTENFALL
 14. Waterstof van Put naar Pit -Transitievoorbeeld van 100% aardgas naar 100% waterstof – Hoe komen we tot grootschalige inzet van waterstof als (stationaire) brandstof – Sander Gersen – DNV GL

Waterstof van Put naar Pit -Transitievoorbeeld van 100% aardgas naar 100% waterstof – Waterstof Transmissie Voorbeeld – Wytze Sloterdijk -DNV GL

Delen: