Kennisdossier 19 december 2019

Waterstof in 2030

De omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is voortdurend in het nieuws. De afspraken over de energietransitie in Nederland zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Waterstof speelt daarin een grote rol. Bij de opstelling van het Klimaatakkoord in november 2018 is een inschatting gemaakt door Gasunie van de potentiële vraag en het potentiële aanbod van waterstof in 2030 in Nederland.

Daarvoor zijn destijds vraagscenario’s gemaakt voor de verschillende sectoren met een laag, midden en hoog variant. Daarnaast zijn verschillende aanbodscenario’s geschetst. In een update van het rapport worden de scenario’s gefinetuned naar de laatste inzichten.

Het hele rapport Waterstof vraag en aanbod nu – 2030 leest u HIER

Delen: