Industrie 16 december 2019

Waterstof importeren in Nederland

Waterstof kan een belangrijke rol spelen zowel als energiedrager en feedstock voor de industrie. Beschikbaarheid op grote schaal en leveringszekerheid zijn daarvoor vereist. Stephanie Lanphen heeft voor haar masterscriptie aan de TU Delft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het importeren van waterstof.

Kosteneffectief

De implementatie van de import van waterstof als energiestroom vereist een beter begrip van de meest kosteneffectieve methode om waterstof te importeren. Voor haar masterscriptie zoekt Stephanie Lanphen (TU Delft) antwoord op de vraag: ‘Wat is de meest kosteneffectieve manier om waterstof in de Rotterdamse haven te importeren om te voldoen aan de toekomstige vraag van waterstof in Nederland.’

Het onderzoek analyseert een viertal ketens voor import in Rotterdam: gasvormig en vloeibare waterstof of gebonden als ammoniak of methylcyclohexaan (MCH). De hele studie van Stephanie Lanphen leest u HIER

Rotterdamse haven
Delen: