Duurzaamheid 14 oktober 2021

‘Waterstof essentieel voor voortbestaan lucht- en zeehavens en industrie’

Overheden en bedrijfsleven in de regio Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied slaan de handen ineen voor waterstof. Alleen daarmee kunnen Schiphol, de haven van Amsterdam en grote industrieën in de komende decennia een sterke marktpositie vasthouden.

Port of Amsterdam, Schiphol, Tata Steel, Gasunie, Nobian, Vattenfall, Alliander, Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, MRA, Zaanstad Maakstad, ORAM en Projectbureau NZKG hebben zich verenigd om de transitie naar waterstof te versnellen en de ambitie uitgesproken om als Metropool Regio Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied in de komende decennia uit te groeien tot een internationale Hydrogen Hub.

Position paper met hoofdrol voor waterstof

De plannen voor de Hydrogen Hub staan beschreven in een position paper en zijn uitgelicht in een interactieve kaart. Voor Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied biedt waterstof een uitstekende uitgangspositie om nieuwe, duurzame en unieke waardeketens voor Nederland zoals CO2-vrij staal en schone brandstoffen voor zee-en luchtvaart te realiseren.

Grote brandstofhaven

De Port of Amsterdam heeft een sterke positie. Hier is een van de grootste de brandstoffenhavens ter wereld, toonaangevende industrie in het Noordzeekanaalgebied, de Noordzee en de connectie met het achterland. De omvangrijke gas- en brandstofinfrastructuur in de regio en de aanwezigheid van de top van de mondiale wetenschap op het gebied van waterstof zijn ideale ingrediënten voor de transitie naar waterstof.

Waterstof essentieel

De Metropool Regio Amsterdam met het Noordzeekanaalgebied stelt de klimaatdoelen alleen te kunnen halen door vol in te zetten op waterstofontwikkelingen. Waterstof is essentieel voor het voortbestaan van de lucht- en zeehavens en industrie. “Door samen te werken in deze Hydrogen Hub zetten we een belangrijke stap naar de toekomst, een toekomst zonder fossiele brandstof, maar met een sterke, energieneutrale industrie en economie.”

Delen: