Kennisdossier 30 november 2018

‘Waterstof direct uit zeewater te halen’

Elektriciteit maken door gebruik te maken van het verschil in zoutgehalte tussen zoet en zout water kan al. Met dezelfde installatie kan echter ook waterstof worden gemaakt.

Mengen zoet en zout water

Het gaat om RED technologie. RED (Reverse Electro Dialysis) is een vorm van duurzame winning van energie. Dat kan op plekken waar zoet rivierwater in zout zeewater stroomt. Een deel van het rivierwater wordt samen met zeewater geleid door een membraanstapel, de zogenaamde RED-stack. Zout en zoet water mengen en aan dit proces wordt elektrische energie onttrokken.

‘Direct waterstof opwekken’

REDstack BV, het bedrijf achter deze technologie, wil nu de markt op met een nieuwe toepassing: het opwekken van waterstof. ‘Het is dezelfde technologie en we maken gebruik van dezelfde stacks met membranen. Door slechts een kleine aanpassing te doen, kunnen we op een duurzame en directe manier waterstof opwekken.’

Fieldlab Afsluitdijk

REDstack wil de komende maanden eerst gebruiken om in het eigen fieldlab op de Afsluitdijk de eerste stacks te bouwen die waterstof op kunnen wekken. Verder wordt gezocht naar partners om het verdere proces van waterstofverwerking op te pakken. ‘Daar hebben wij zelf geen ervaring in. Verder zijn we in gesprek met de diverse spelers in deze markt, zoals FME, Gasunie en het Rotterdams Havenbedrijf om te kijken of zij interesse hebben in deze technologie.’

Gemaal Katwijk

Naast het fieldlab op de Afsluitdijk en de nieuwe waterstoftoepassing, is REDstack ook bezig om een installatie te bouwen bij het gemaal in Katwijk. In 2017 sloot het bedrijf het bedrijf daarvoor een overeenkomst met het hoogheemraadschap van Rijnland, de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Katwijk en Noordwijk.

Delen: