Internationale ontwikkelingen 17 juni 2021

Waterstof deal tussen IJsland en Rotterdam?

Scheepsladingen waterstof komen nog voor 2030 van IJsland naar Rotterdam. Waterstof die groen is, want die is gemaakt met stroom van waterkrachtcentrales.

Landsvirkjun, het nationale energiebedrijf van IJsland, en Havenbedrijf Rotterdam hebben een haalbaarheidsonderzoek naar de export van groene waterstof van IJsland naar Rotterdam voltooid. De resultaten laten zien dat een dergelijk project technisch haalbaar en financieel aantrekkelijk is en aanzienlijk zou bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

Waterstofexport per schip

In het onderzoek is gekeken naar opwekking van groene stroom en productie van waterstof in IJsland. Tevens zijn de mogelijkheden en kosten van verscheping van de waterstof naar de haven van Rotterdam in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat het eerste project van deze aard in de tweede helft van dit decennium kan worden gerealiseerd.

2 tot 4 TWh groene waterstof

Het is mogelijk om van 2 tot 4 TWh (elektrolyse-capaciteit van 200 tot 500 MW) in de vorm van groene waterstof te exporteren naar Rottterdam. Deze eerste stappen kunnen tot 1 miljoen ton CO2-reductie per jaar opleveren. Door opschaling kan de CO2-reductie op langere termijn een veelvoud daarvan zijn.

Waterkracht, geothermie en windenergie

De benodigde energie kan met een combinatie van hernieuwbare bronnen worden gegenereerd, waaronder waterkracht, geothermie en windenergie. De beschikbaarheid van diverse bronnen van duurzame energie is een groot voordeel voor IJsland en leidt tot een concurrerende prijs voor IJslandse waterstof op de Europese markt.

Waterstof in schip?

De waterstof zou worden geproduceerd door middel van elektrolyse en vervolgens vloeibaar worden gemaakt of in een energiedrager worden omgezet voor vervoer naar Rotterdam, waar deze in de haven of in het achterland weer wordt omgezet naar waterstof.

Haven Rotterdam als energiehub voor Europa

Landsvirkjun zet al jaren in op de reductie van CO2-emissies en wil een grote rol vervullen in de energierevolutie die de komende jaren en decennia moet plaatsvinden. De haven van Rotterdam is de grootste haven en energiehub van Europa en heeft een ambitieus waterstofmasterplan ontwikkeld, met als doel de belangrijkste importhub te worden voor waterstof, voor levering aan een Europese markt.

Op verzoek van de Nederlandse overheid heeft het Havenbedrijf Rotterdam bekeken welke landen en bedrijven met een groot potentieel aan waterstofexport kunnen bijdragen aan de toekomstige vraag in Europa. Daarvan behoorde IJsland tot de sterkste kandidaten. Landsvirkjun en Havenbedrijf Rotterdam willen nauw blijven samenwerken om deze unieke kans te ontwikkelen en verwachten in de tweede helft van 2022 met nadere informatie te kunnen komen.

Delen: