EU beleidspakket
Over waterstof 17 december 2021

Waterstof centraal in commissievoorstel voor CO2-vrije gasmarkt

Op 15 december 2021 publiceerde de Europese Commissie een beleidspakket voor een CO2-vrije gasmarkt: het ‘EU-Framework to decarbonise gas markets’. Dit beleidspakket geeft waterstof en ander koolstofvrij gas een belangrijke impuls. Het pakket zorgt ervoor dat waterstof centraal staat in de inspanningen van de EU om naar een koolstofvrije samenleving te ontwikkelen.

Waterstof belangrijke impuls

De voorstellen van de Commissie (verordening en richtlijn) creëren de voorwaarden voor een verschuiving van fossiel aardgas naar hernieuwbare en koolstofarme gassen, met name waterstof en biomethaan.

Doel van pakket voor CO2-vrije gasmarkt

  • een markt voor waterstof tot stand te brengen,
  • het juiste investeringsklimaat te scheppen,
  • de ontwikkeling van specifieke infrastructuur mogelijk te maken, inclusief internationale handel in waterstof. 

Het H2Platform verwelkomt deze stappen van de Europese Commissie en pleit voor een snelle aanvaarding en implementatie.

Delen: