Waterstof als systeemdrager 30 januari 2017

Waterstof als Gronings gas 2.0

Waterstof als economische aanjager van de economie in Groningen, Friesland en Drenthe, kan dat? Volgens de Noordelijke Innovation Board (NIB) wel. Die heeft onlangs, medio januari, een plan daarvoor ontvouwd.

De productie van waterstof als nieuwe pijler van de economie van Noord-Nederland, dat is de kern van het plan van Ad van Wijk, hoogleraar toekomstige energiesystemen van de TU Delft. Hij heeft het gepresenteerd als kernlid van de Noordelijke Innovation Board (NIB). Het plan vergt een investering van tussen de 17,5 en 25 miljard euro tot 2030. De haalbaarheid wordt de komende maanden onderzocht.

‘De kennis die deze bedrijven van aardgas hebben, is bijna 1 op 1 te gebruiken voor waterstof’

In plaats van aardgas

Het plan van Van Wijk is gericht op de productie van duurzame waterstof. Dus niet door het uit aardgas te halen, zoals nu, maar door elektrolyse van water (scheiden van zuurstof en waterstof) en vergassing van biomateriaal als houtresten en stro. Het doel is relatief goedkope elektriciteit en groene waterstof te winnen, waarmee het chemiecluster in Delfzijl zijn concurrentiepositie kan versterken en kan vergroenen. De waterstof zou voorts verkocht kunnen worden aan de industrieregio’s rond Rotterdam, Bremen en Hamburg.

Proefregio

Met waterstof als brandstof voor het noordelijk openbaar vervoer en de veerboten naar de Waddeneilanden zou Noord-Nederland zich kunnen ontwikkelen als een proefregio voor de nieuwe brandstof. De provincies zouden het gebruik van waterstofauto’s kunnen stimuleren. Van Wijk: “Als het ergens kan is het hier. De kennis die bedrijven hebben van aardgas is bijna 1 op 1 te gebruiken voor waterstof.”

Vier redenen waarom een waterstofeconomie in Noord-Nederland potentie heeft:

  1. Een grote aanvoer van stroom van energiecentrales en windmolenparken op zee via de Eemshaven en mogelijk ook Harlingen.
  2. Een prominente aanwezigheid van de landbouw, agro-industrie en chemieclusters in Delfzijl en Emmen.
  3. Het aardgasnetwerk waarlangs ook waterstof kan worden getransporteerd.
  4. Kennis van gassen bij Gasunie, GasTerra, NAM en de Energy Academy Europe.
Delen: