Duurzaamheid 02 maart 2023

Wat kan waterstof doen voor agrarische sector?

Fendt doet met een tractor op waterstof mee aan een pilot om waterstofinfrastructuur voor gebruik in de landbouw te onderzoeken.

Het gaat om het landbouwmodelproject H2Agrar in Nedersaksen om een waterstofinfrastructuur voor gebruik in de landbouw te onderzoeken. Hiervoor zal Fendt in april 2023 twee prototypes van zijn eerste generatie waterstoftractoren leveren aan boerderijen in Haren (Emsland) in Duitsland, net over de grens bij Emmen.

Tractor met waterstof-elektrische aandrijving

De tractor heeft een elektrische aandrijving die elektriciteit krijgt van een brandstofcel op waterstof. Die zit onder hoge druk opgeslagen in tanks op het dak van de cabine. Verder is de Fendt uiterlijk nauwelijks te onderscheiden van een versie met dieselmotor. Ook de talrijke functies zijn gelijk, zodat de machine multi-inzetbaar is.

Rol land- en bosbouw voor energietransitie

In het project H2Agrar slaan deelnemers uit de wetenschap, de politiek, het verenigingswerk en de praktijk samen de handen aan de ploeg. De Fendt op waterstof is een schakel in een bredere visie: dat land- en bosbouw van belang kunnen zijn voor de algehele energietransitie. Deze sectoren kunnen immers ook grondstoffen leveren waarmee waterstof is te maken. Kort door de bocht: de waterstoftractor kan met andere woorden een rol spelen voor de productie van zijn eigen energie.

Waterstof uit biogas of bosresthout

“Ik zie waterstof als een heel belangrijke oplossing voor problemen in de land- en bosbouw. Land- en bosbouw kan veel energie leveren, waarmee ook waterstof kan worden opgewekt. Agri-PV-installaties of windenergie wekken elektriciteit op land- en bosbouwgrond op en die energie is te gebruiken om waterstof te produceren. Waterstof uit biogasinstallaties of uit bosresthout is ook denkbaar”, legt Hubert Aiwanger, de Beierse staatsminister van Economische Zaken, Regionale Ontwikkeling en Energie, uit. “De kroon op het werk is natuurlijk als boeren zelf waterstof gebruiken voor hun tractoren of landbouwmachines. Ik hoop dat Fendt dit prototype blijft doorontwikkelen, want die dingen hebben we nodig.”

Foto: Hubert Aiwanger, minister van economische zaken, regionale ontwikkeling en energie in de deelstaat Beieren bij de presentatie van de Fendt op waterstof.

Landbouwproefboerderijen

De beide Fendt tractoren op waterstof draaien onder reële omstandigheden mee in het werk op twee landbouwproefbedrijven in de regio Haren. In de praktijk zal blijken hoeveel waterstof de tractoren verbruiken en wat de technische vereisten zijn voor een geschikte waterstofinfrastructuur voor de landbouw. Deze bevindingen vormen de basis voor verder onderzoek naar het terugdringen van de CO2-uitstoot van landbouwvoertuigen.

Groene waterstof

De groene waterstof wordt geproduceerd met behulp van groene stroom uit een lokaal burgerwindpark. De waterstof gaat naar een een eigen tankstationspark voor alternatieve brandstoffen zoals waterstof, maar ook e-laadstations. AGCO/Fendt werkt aan het project samen met CEC Haren GmbH & Co. KG, Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG, Technische Universiteit Braunschweig en Hogeschool Emden/Leer.

Delen: