Wat het H2Platform doet

Het H2-Platform organiseert regelmatig sessies over de toepassingen van waterstof in de industrie. Met industriële partners en andere direct betrokkenen wordt onder meer aandacht besteed aan:

  • De mogelijkheden die er in de industrie zijn om het huidig gebruik van aardgas te wijzigen naar inzet van waterstof, maar evengoed welke alternatieven beschikbaar zijn;
  • De voorwaarden die de industrie stelt voor de vervanging van aardgas door waterstof, zoals gegarandeerde beschikbaarheid, vrije handel en acceptabele tariefstelling;
  • De noodzaak om de inzet van waterstof in de industrie te zien in combinatie met de overige toepassingen van waterstof op termijn, en tot welke schaalgrootte dit dan leidt;
  • Scenario’s voor vraag naar en uitrol van waterstof;
  • De optie om zowel de opwekking van groene elektriciteit als de daaruit te produceren groene waterstof op zee te laten plaatsvinden;
  • De mogelijkheid om waterstof, gelijk LNG, van elders te betrekken, en de vorm waarin deze import plaats zou kunnen vinden (gasvormig of vloeibaar in de vorm van chemische verbindingen (Liquid Organic Hydrogen Carriers zoals ammonia);
  • Aspecten die zijn verbonden aan de import en doorvoer van waterstof naar het buitenland;
  • De wijze waarop een transportnetwerk voor waterstof ook geschikt kan worden gemaakt voor invoeding vanuit decentrale opwekking (afzet van groene elektriciteit vanuit zon- en windparken op land).