Wat het H2Platform doet

Het H2Platform zoekt naar de wijze hoe waterstof een bijdrage kan leveren aan een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem.

  • Het Platform onderzoekt met haar participanten hoe groene waterstof kan worden gemaakt uit uitsluitend ‘aanwijsbare’ hernieuwbare bronnen. In de regelgeving zoals de SDE++ wordt er bij elektrolyse nu automatisch gerekend met de inzet van elektriciteit met de gemiddelde landelijke mix, inclusief fossiele centrales. Dit maakt het financieel onmogelijk om groene waterstof te produceren.
  • Het Platform organiseerde begin 2020 een sessie om de mogelijkheden van waterstof import te onderzoeken en zal dergelijke thema gerelateerde industrie bijeenkomsten blijven organiseren
  • Het Klimaatakkoord heeft de afspraak staan om in 2020 de noodzaak voor regelbaar vermogen te bezien en een kader te ontwikkelen om de leveringszekerheid te blijven garanderen. Het Platform zal input leveren over de rol van waterstof als buffer en input voor het elektriciteitssysteem.