Mobiliteit 22 februari 2022

Walstroom van waterstof in Rotterdam

Aan de kade afgemeerde zeeschepen voeden met stroom vanaf de wal scheelt heel wat brandstof en uitstoot. In Rotterdam start eind 2022 een proef met walstroom van waterstof.

In de Rotterdamse Eemhaven moet deze stroomvoorziening komen. Het gaat om een mobiele unit voor walstroom, waarin een brandstofcel waterstof omzet in elektriciteit en waterdamp. Helemaal ideaal is het als gebruik wordt gemaakt van groene waterstof. De proef vloeit voort uit een in 2019 gesloten samenwerkingsverband tussen de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam.

Stroom van waterstof, dieselgeneratoren uit

Op de terminal van C. Steinweg – Handelsveem B.V. (Steinweg) in de Eemhaven komt eind 2022 de mobiele walstroomvoorziening op waterstof voor de MPP (multipurpose) schepen van Cargow, die daar tweemaal per week arriveren. De bemanning hoeft daardoor de dieselgeneratoren niet te laten draaien om elektriciteit op te wekken aan boord. Dat scheelt luchtverontreiniging en geluid.

Walstroomapparatuur

De aanwezigheid van o.a. kranen, kraanbanen en bolders bemoeilijkt vaak het aanbrengen van walstroomapparatuur en -aansluitkasten, en maakt het aansluiten van de bekabeling tussen schip en terminal complex. Voor het identificeren en proberen wegnemen van dit soort belemmeringen, wil het walstroomprojectteam van gemeente en HbR nu komen tot een proef bij Steinweg.

Mobiele opstelling

Als bijdrage aan de energietransitie zal een autonome, mobiele opstelling met een niet-fossiele brandstof (waterstof) getest worden. Verplaatsbare oplossingen zijn nodig op zeehaventerminals waar investeringen in vaste walstroom minder voor de hand liggen.

Stroomvoorziening

Ook onderzoekt men een flexibel inzetbaar ‘kabel management systeem’ om de stroomvoorziening tussen de kade en schip te optimaliseren en dit systeem in te kunnen zetten op kades met weinig ruimte, bijvoorbeeld containerterminals. Tevens worden metingen uitgevoerd om beter inzicht in het verbruik van schepen te krijgen

Schepen aanpassen voor walstroom

Om de pilot goed te kunnen uitvoeren zal Steinweg de benodigde ruimte op de terminal vrijmaken, een veilige afzetting voorbereiden en een vergunning aanvragen. Cargow zal twee van haar schepen aanpassen om ze geschikt te maken voor het draaien op walstroom in operationele condities. Steinweg en Cargow worden vanuit het project deels gecompenseerd door gemeente en Havenbedrijf.

Foto: Cargow

Walstroom in Rotterdam

Sinds ruim tien jaar maakt de binnenvaart op grote schaal gebruik van walstroom in Rotterdam. Walstroom voor de zeevaart is complex gezien het forse stroomverbruik en het feit dat schepen veel verschillende havens aanlopen. Bovendien hebben veel zeeschepen nog niet de juiste aansluitingen aan boord om gebruik te maken van walstroom. Binnen het walstroomprogramma wordt samengewerkt met andere havens aan het tot stand komen van standaarden voor aansluitingen van de kleinere zeeschepen.

Delen: