Waterstof als systeemdrager 02 mei 2019

Robert Dencher: ‘Waar komt straks al die waterstof vandaan?’

Robert Dencher, voorzitter H2Plat­form, geeft een update over actuele waterstofonderwerpen waarbij het H2Plat­form is betrokken.

Waar komt straks al die waterstof vandaan? Daarmee worstelen veel deelnemers aan het H2Plat­form, gelet op een workshop hierover met grote industriële spelers. De gezamen­lijke scenario’s van Gasunie en TenneT en studies van de FCH-JU spreken over een mogelijk aandeel van H2 in het finale energie­verbruik van 20 – 25% rond 2050. Dat betekent voor Nederland zo’n 5 Mton H2. Het is irreëel te denken dat we dit volume kunnen produceren met Noordzeestroom. We moeten dus alternatieven ontwikkelen naast offshore wind, om in de toe­komst voldoende (groene) waterstof te hebben. Op 27 mei 2019 praten we door in een tweede work­­shop voor een gezamenlijk beeld van de alternatieven en welke ontwik­kel­­stappen nodig zijn.

Enkele zaken die verder aan de orde komen zijn:

  • De implementatie van de RED II is belangrijk voor groene (en blauwe) waterstof, omdat de produc­tie ervan op basis van deze EU richtlijn kan worden beloond
  • Het H2Platform denkt in gezamenlijke werk­sessies mee met de ministeries van IenW en EZK over de implementatie van de RED II
  • Het H2Platform dringt bij de ministeries van IenW en EZK aan op een proactieve Nederlandse inbreng in Europa, in samenspraak met Hydro­gen Europe
  • Het H2Platform is onlangs lid geworden van Hydrogen Europe
  • Het H2Platform volgt nauwgezet het Europese project CertifHy, waarbinnen een systeem van Garanties van Oorsprong (GvO) voor groene en ‘low carbon’ waterstof is ontwikkeld
  • Het H2Platform pleit met vele anderen voor het Europa-breed adopteren van het binnen CertifHy ontwikkelde GvO-systeem
  • Opwegmetwaterstof.nl groeit (meer dan 10.000 bezoekers per maand, veel bereik op social media) en binnenkort wordt de structuur van de site vernieuwd; er komen vier duidelijke ‘werelden’ – energie, mobiliteit, industrie en gebouwde omgeving
  • Eerstkomende netwerkevent van H2Platform: 5 juli 2019. Met keynote speakers van in ieder geval Gasunie en Shell en met Remco de Boer, bekend van ‘Studie Energie’ als moderator

Download hier het volledige bericht van de voorzitter

Tags:  

Delen: