Industrie 28 augustus 2020

Voorbereidingen voor nieuwe waterstoffabriek in Vlissingen van start

VoltH2 bereidt zich voor op de bouw van een groene waterstoffabriek in de haven van Vlissingen-Oost. Het bedrijf heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend met havenbedrijf North Sea Port.

Vlissingen-Oost is een strategische locatie voor de bouw van een groene waterstoffabriek. De fabriek moet naast de Sloecentrale worden gerealiseerd, dicht bij andere belangrijke industriële bedrijven die in de toekomst groene waterstof zullen gebruiken én dicht bij het punt waar de stroom van windmolenparken op zee aan land komt.

VoltH2 en North Sea Port hebben een concessiecontract ondertekend voor een industrieel perceel van bijna 28.000 vierkante meter. VoltH2 wil daar eerst een 25MW elektrolyse-eenheid bouwen met bewezen commercieel beschikbare technologie, die jaarlijks tot 3,6 miljoen kg groene waterstof kan produceren.

Via de integratie van opslag van waterstof moeten ook lokale tankstations bevoorraad kunnen worden, waarmee de centrale bijdraagt aan de verduurzaming van North Sea Port. Tevens voorziet de overeenkomst in de mogelijke realisatie van een pijpleiding naar een tankerafnamepunt. Ook maakt het ontwerp van de fabriek het mogelijk om uit te breiden tot 100MW met een potentiële productie van 14,4 miljoen kg groene waterstof per jaar.

VoltH2 is gestart met de planning en ontwikkeling van de bouw van de groene waterstoffabriek met opslag-, tank- en distributiemogelijkheden. De investering voor de eerste fase is begroot op 35 miljoen euro, de jaren daarna loopt die op tot meer dan 100 miljoen euro. VoltH2 onderzoekt ook de haalbaarheid van een vrachtwagentransportpunt uitsluitend voor het gebruik van waterstof.

“Het gebruik van beschikbare commerciële, groene waterstof is één van de sleutels in de wereldwijde energietransitie om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken en wordt nu snel een economische realiteit. De COVID-19 crisis brengt de focus naar een CO2-vrije economie nu we zien hoe snel de natuur positief reageert op de vertraging van de economische activiteit”, aldus André Jurres, oprichter en algemeen directeur van VoltH2.

Delen: