Duurzaamheid 21 april 2020

Volvo en Daimler starten joint venture voor waterstofvrachtwagens

Volvo Trucks en Daimler Trucks bundelen hun krachten voor de ontwikkeling, productie en verkoop van brandstofcellen voor zware waterstoftrucks. De twee partijen hebben hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend.

Joint Venture

Beide truckfabrikanten zien een grote toekomst voor waterstofvrachtwagens en gaan daarom een samenwerking aan. Daimler zal alle brandstofcel activiteiten in de joint venture onderbrengen. Volvo Group verwerft 50% in de joint venture voor een bedrag van 600 miljoen euro. De joint venture moet in Q3 van dit jaar beklonken worden en voor het einde van dit jaar operationeel zijn.

Volgens Martin Daum, bestuursvoorzitter van Daimler Truck, is de samenwerking met Volvo Group een mijlpaal in het op de weg krijgen van waterstofvrachtwagens- en bussen: “CO2-neutraal transport kan worden bereikt door elektrische aandrijflijnen met energie die afkomstig is van batterijen of door waterstof aan boord om te zetten in elektriciteit. Om vrachtwagens het hoofd te bieden aan zware ladingen en lange afstanden, zijn brandstofcellen een belangrijk antwoord en een technologie waarbij Daimler de afgelopen twee decennia aanzienlijke expertise heeft opgebouwd via de waterstofafdeling van Mercedes-Benz.”

Serieproductie

Door de krachten te bundelen, zullen de ontwikkelingskosten voor beide bedrijven worden verlaagd en de marktintroductie worden versneld.

Met de samenwerking willen de partijen vanaf 2025 op grote schaal zware vrachtwagen met brandstofcellen aanbieden die geschikt zijn voor lange-afstandsritten. Daarnaast kijken ze ook naar waterstoftoepassingen voor personenauto’s en andere zaken waarbij waterstof een rol kan spelen.

Covid-19

Volgens de bedrijven is de samenwerking door de huidige economische neergang nóg noodzakelijker om de doelstellingen van de Green Deal binnen een haalbaar tijdsbestek te halen.

“Elektrificatie van het wegvervoer is het sleutelelement bij het realiseren van een emissievrij Europa en uiteindelijk een koolstofneutrale wereld. Het gebruik van waterstof als drager van groene stroom voor het aandrijven van elektrische vrachtwagens bij lange-afstandsritten is een belangrijk onderdeel van de puzzel”, aldus Martin Lundstedt, Volvo Group President en CEO.

Delen: