Internationale ontwikkelingen 28 december 2022

Versneld waterstof uit West-Australië

De Haven van Rotterdam is nauw betrokken bij een project waarmee versneld groene waterstof van Australië is aan te voeren. In dit deel van de wereld lijkt de productie van groene waterstof sterk te stijgen. Het westelijk deel van Australië kan uitgroeien tot de grootste producent ter wereld.

De realisatie van een toekomstige toeleveringsketen voor groene waterstof van West-Australië naar Duitsland en Nederland komt een stap dichterbij. Althans volgens het West-Australische Ministerie voor Waterstofindustrie, het Duitse Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) en het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Rotterdamse haven

Door de huidige geopolitieke situatie wil Duitsland kolen en olie, die via de Rotterdamse haven naar Noordrijn-Westfalen (het Ruhrgebied) komt, versneld vervangen door groene waterstof. TrHyHub moet hierin een rol gaan spelen, waarbij de Port of Rotterdam, de Mid West Ports Authority van West-Australië en het Duitse Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) betrokken zijn.

Waterstofimport uit Australië

Het gaat om het creëren van een waterstofhub voor het versnellen van de waterstofexport vanuit het Oakajee Strategic Industrial Area (SIA) in de regio Mid West van West-Australië. Dat gebied heeft enkele van de beste hernieuwbare energiebronnen van Australië. Het kan volgens de Rotterdamse havenautoriteiten zelfs een van de grootste waterstof producerende gebieden ter wereld worden. Nog voor het het einde van dit decennium moet de productie en export van waterstof naar Europa zijn versneld.

Wat is het doel?

  • Fundamentele onderzoeken doen die nodig zijn om van Oakajee een toekomstig industrieel waterstofhavencomplex van wereldklasse te maken, dat waterstof en derivaten levert voor lokaal gebruik en export.
  • Onderzoek doen naar het totale waterstofproductiepotentieel van de regio Mid West ter ondersteuning van Oakajee als de meest geschikte locatie voor de ontwikkeling van ’s werelds grootste geïntegreerde waterstofhavencomplex.
  • Onderzoek doen naar de techno-economische haalbaarheid van innovatieve technologische oplossingen voor het versnellen van de export vanuit de regio Mid West tot 2027.
  • Een sterk signaal afgeven aan voorstanders van waterstof in West-Australië dat Noordwest-Europa een groot marktafnamepotentieel biedt.
  • Stimuleren van trinationaal onderzoek & ontwikkeling van waterstofgerelateerde technologie.
  • Een aantrekkelijk investerings- en ontwikkelingsklimaat creëren voor zowel Australische als Europese waterstofbedrijven.
Delen: