Beleidsontwikkelingen 09 juni 2022

Verslag PZ: Technische briefing door CE Delft/TNO en het bedrijfsleven over het rapport ‘50% Green Hydrogen for Dutch Industry’ d.d. 9 juni 2022

9 juni – Tijdens een technische briefing vertelt Leguijt van CE Delft dat er versnelling moet komen wat betreft de uitrol van groene waterstof. Verder vertelt hij dat waterstof met name wordt gebruikt voor ammoniakproductie en dus kunstmest. Ook stelt hij dat er additionele windparken op zee moeten komen puur voor waterstof, bestaande windparken mogen daar niet voor worden gebruikt.

Daarbij vertelt Leguijt dat er drie scenario’s zijn onderzocht, waarvan de laagvariant volgens hem het meest realistisch is. In dit scenario moet 80 PJ worden gerealiseerd met kosten van 0,9 tot 2,2 miljard euro. In de middenvariant wordt meer vraag naar waterstof meegerekend, waaronder de verduurzaming van Tata Steel, en bij de hoge variant wordt ook blauwe waterstof meegenomen.

Volgens Leguijt zal de hoge variant variëren van 1,7 tot 4,4 miljard euro per jaar qua kosten. Tijdens de technische briefing hebben tevens Yara, Vattenfall, Shell en HyCC hun visie op waterstof uitgelegd.

Delen: